Bezpłatny Parking

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Informacje i zapisy:

Paweł Żuchowski
PL (+48) 502 zaslepka 700 182

Jesteśmy uczestnikiem Programu:

forum abc

 

Karta kierowcy - procedura składania wniosku o wydanie karty

Karta kierowcy to dokument , który musi posiadać każdy kierowca samochodu wyposażonego w tachografy cyfrowe rejestrujące czas i przebieg jazdy. Samochody używane są do przewozu towarów lub pasażerów (ponad 8 osób) plus kierowca, a masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony. Jedyną osobą uprawnioną do składania wniosku o wydanie karty kierowcy jest zainteresowany kierowca, nie jego pracodawca. Kierowca może domagać się od pracodawcy zwrotu kosztów wydania karty.

Karta służy identyfikacji kierowcy, zapisywane są na niej wszystkie dane dotyczące przejazdów.

Wniosek o wydanie karty kierowcy należy złożyć do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Wniosek można pobrać z Internetu, trzeba wypełnić go czytelnie czarnym tuszem. Wszystkie dane powinny być zgodne z danymi zapisanymi w prawie jazdy. Do wniosku należy dołączyć kopię awersu i rewersu prawa jazdy w skali 2:1, umieszczoną na jednej stronie białego papieru formatu A4. Poza tym trzeba przesłać fotografię kierowcy (rozmiar 3,5 x 4,5 cm), na białym tle, bez nakrycia głowy, lewy półprofil lub na wprost. Zdjęcia nie należy przyklejać do wniosku, na odwrocie trzeba je podpisać imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. W kopercie powinna się też znaleźć kopia w skali 1:1 dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty, umieszczona na białym papierze A4.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w jednej kopercie listem poleconym na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Karczunkowska 30, 02 871 Warszawa, z dopiskiem: STC.

Wydanie karty następuje w ciągu 26 dni od daty przyjęcia wniosku.

Wniosek może zostać odrzucony, gdy jest wypełniony błędnie, gdy kierowca nie spełnia warunków do otrzymania karty kierowcy, gdy nie ma kompletu załączników lub dołączone kopie dokumentów wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. Kierowca wówczas ma 21 dni na ponowne przesłanie wniosku.

Karta kierowcy wydawana jest na 5 lat, nie dłużej jednak niż okres ważności prawa jazdy. Kierowca może posiadać tylko jedną kartę kierowcy.

Zobacz stronę Polskiej Wytwórni Pamierów Wartościowych. Strona zawiera pełną procedurę składania wniosku o kartę . tachograf.pwpw.pl

Uwaga! Pomagamy składać wnioski naszym kursantom, bez dodatkowej opłaty. Zostan naszym kursantem.

Informacja tylko dla naszych kursantów lub dla osób, które zamierzają  rozpocząć kurs w naszym ośrodku.

tel. 531-700-182

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Modlińska 6

Biuro:

531-700-182

To jest nieoficjalna strona o katcie kierowcy. Treści zawarte na stronie nie są podstawą prawną. Stanowią tyko informację poglądową.

 

Najczęściej zadawane pytania>>

 

 

Na skróty:

Świadectwo kwalifikacji, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, szkolenia okresowe kierowców, kurs ADR dla kierowców - przewóz materiałów niebezpiecznych, prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, prawo jazdy kategorii B+E, prawo jazdy kategorii C+E, prawo jazdy kategorii D, kurs na wózki widłowe, szkolenie tachografy cyfrowe i analogowe, kurs HDS, forum kierowcy zawodowego, testy na kwalifikację wstępną, kurs doradcy ADR, szkolenie stanowiskowe ADR, szkolenia i kursy ADR, cennik kursów i szkoleń, prawo jazdy.