Bezpłatny Parking

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Informacje i zapisy:

Paweł Żuchowski
PL (+48) 502 zaslepka 700 182

Jesteśmy uczestnikiem Programu:

forum abc

 

Ile kosztuje kurs na przewóz rzeczy lub osób?

Do 10 września 2010 roku obowiązywały przepisy związane z organizacją kursów dokształcających, przeznaczonych dla kierowców zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Zostały one zastąpione nowymi rodzajami szkoleń:

- kwalifikacją wstępną,

- kwalifikacją wstępną przyspieszoną,

- kwalifikacją wstępną uzupełniającą,

- kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną,

- szkoleniem okresowym kierowców.

                                                Z jakimi kosztami należy się więc liczyć?

Koszt kursu na przewóz rzeczy uzależniony jest wyłącznie od tego, jakie świadectwo kwalifikacji jest niezbędne.

Kwalifikacja wstępna dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 i nie ukończyli 23 lat lub kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C, po 10.09.2009 i nie ukończyli 21 lat. Koszt kursu to 5700 zł. Kursant nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ cena obejmuje nie tylko szkolenie, ale również niezbędne materiały szkoleniowe, badania lekarskie i psychologiczne oraz egzamin państwowy. Dodatkowo kursanci, którzy już odbyli dowolny rodzaj kursu w Ośrodku ABC Szkolenia mogą liczyć na rabat w wysokości 10%.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to kurs obowiązujący osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 i ukończyły 23 lata oraz osoby, które ukończyły 21 lat i uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009. Cena kursu to 3300 zł, obejmująca nie tylko szkolenie, ale niezbędne materiały i badania lekarskie i psychologiczne. ABC Szkolenia oferuje 10% rabatu dla osób, które ukończyły inny rodzaj kursu w ośrodku.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dotyczy kierowców, którzy uzyskali świadectwo kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej, a którzy zamierzają wykonywać przewóz pojazdami innymi niż te, na które pozwalają obecne uprawnienia. Koszt kursu wynosi 2200 zł, a obejmuje zarówno szkolenie, jak i materiały, badania lekarskie i psychologiczne oraz państwowy egzamin.  

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona nakłada na kierowców obowiązek przebycia stosownego szkolenia, jeśli zamierzają wykonywać przewóz drogowy innym rodzajem pojazdu. Koszt kursu wynosi 1000 zł, a cena obejmuje dodatkowo materiały edukacyjne, badania lekarskie i badania psychologiczne oraz egzamin.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, ( przed 10.09.2009 r.) lub D, ( przed 10.09.2008 r.) i wykonują pracę w zakresie przewozu osób i rzeczy. Koszt szkolenia wynosi 600 zł i obejmuje dodatkowo materiały szkoleniowe.

Ceny kursów >>

Informacja:

Paweł Żuchowski

tel. 502-700-182

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Modlińska 6

Biuro:

531-700-182

Na skróty:

Świadectwo kwalifikacji, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, szkolenia okresowe kierowców, kurs ADR dla kierowców - przewóz materiałów niebezpiecznych, prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, prawo jazdy kategorii B+E, prawo jazdy kategorii C+E, prawo jazdy kategorii D, kurs na wózki widłowe, szkolenie tachografy cyfrowe i analogowe, kurs HDS, forum kierowcy zawodowego, testy na kwalifikację wstępną, kurs doradcy ADR, szkolenie stanowiskowe ADR, szkolenia i kursy ADR, cennik kursów i szkoleń, prawo jazdy.