Bezpłatny Parking

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Informacje i zapisy:

Paweł Żuchowski
PL (+48) 502 zaslepka 700 182

Jesteśmy uczestnikiem Programu:

forum abc

 

ADR

Przedsiębiorstwo, mające styczność z ładunkami niebezpiecznymi, musi działać w oparciu o ADR - konwencję związaną z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym. Bez posiadania uprawnień, nie można prowadzić tego rodzaju działalności.

Przepisy dotyczące ADR przewidują następujące rodzaje kursów lub szkoleń:

 Kurs ADR dla kierowców >>>

 Kurs początkowy doradcy ADR DGSA >>>

 Kurs uzupełniający doradcy ADR DGSA >>>

 Nalewaki >>>

 Szkolenie stanowiskowe ADR >>>

Zostań zawodowcem razem z nami.

TESTY NA KURS ADR

--------------------------------------------------------------------------------------

Chcesz stać się doradcą ADR DGSA i znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie, zajmującym się przewozem towarów niebezpiecznych? Zapisz się na kurs początkowy, a potem doskonal swoje umiejętności i podnoś swoje kwalifikacje na kursie uzupełniającym.

Zamierzasz zatrudnić się w firmie związanej z przewozem towarów niebezpiecznych? Twoja praca ma polegać na przewozie drogowym, pakowaniu, rozpakowywaniu, załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych? Szkolenie stanowiskowe ADR lub kurs ADR dla kierowców będzie ci niezbędne.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce (ratyfikowaną w 1975 roku) międzynarodową konwencją, każda osoba, która ma styczność z towarami klasyfikowanymi jako niebezpieczne, ma obowiązek przebycia odpowiedniego kursu zgodnie z przepisami ADR. Jego ukończenie poświadczone certyfikatem pozwala na prowadzenie wyżej wymienionej działalności.

Chcesz uzyskać niezbędne uprawnienia, pozwalające na styczność z towarami niebezpiecznymi? Zapisz się na jeden z wielu kursów organizowanych przez Ośrodek ABC Szkolenia.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów, którzy solidnie przygotują cię do wykonywanego zawodu. Dzięki wiedzy wyniesionej ze szkolenia zwiększy się twoja świadomość w zakresie wykonywanej pracy. Dzięki kursom zapewnisz sobie bezpieczeństwo podczas styczności z towarami klasyfikowanymi jako niebezpieczne.

Kursy ADR, organizowane przez ABC Szkolenia, prowadzone pod okiem doświadczonych wykładowców, solidnie przygotują cię do egzaminu państwowego, jak i do późniejszej pracy na wybranym stanowisku.

Już dziś skontaktuj się z nami i zapisz się na jeden z wybranych kursów ADR.

Informacja :

Paweł Żuchowski

tel. 502-700-182

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Modlińska 6

Biuro:

531-700-182

Kursy ADR możemy zorganizoawć w dowlonym miejscu i terminie dla grup zorganizowanych. Informacja Paweł Żuchowski tel. 502-700-182

Uwaga! Proszę sprawdzić zakładki: usługi, promocje,

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Na skróty:

Świadectwo kwalifikacji, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, szkolenia okresowe kierowców, kurs ADR dla kierowców - przewóz materiałów niebezpiecznych, prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, prawo jazdy kategorii B+E, prawo jazdy kategorii C+E, prawo jazdy kategorii D, kurs na wózki widłowe, szkolenie tachografy cyfrowe i analogowe, kurs HDS, forum kierowcy zawodowego, testy na kwalifikację wstępną, kurs doradcy ADR, szkolenie stanowiskowe ADR, szkolenia i kursy ADR, cennik kursów i szkoleń, prawo jazdy.

 

Zapraszamy na nasza nową stronę internetowa: abc-szkolenia.com