Bezpłatny Parking

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Informacje i zapisy:

Paweł Żuchowski
PL (+48) 502 zaslepka 700 182

Jesteśmy uczestnikiem Programu:

forum abc

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dotyczy kierowców zawodowych na prawo jazdy kat. „C, C+E" lub „D, D+E"

Kwalifikacja wstępna przyspieszona trwa: 140 godzin (dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb). Około 24 dni plus oczekiwanie na egzamin państwowy około 2-3 tygodnie.

 

Terminy szkolenia:

Startujemy co dwa tygodnie.

Kandydaci na kierowców zawodowych, wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:

  1. 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D;
  2. 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C;

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zamierzają  podjąć  pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy po ukończeniu 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy po ukończeniu 23 roku życia.

Do pozostałych kierowców stosujemy kursy: kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.


Wymagania dla uczestników kursu:

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić kierowca:

1) który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Przepis o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych wchodzi w  życie z dn. 11.02.2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151).

 - oraz posiada ważne prawo jazdy ( dowolnej kategorii )

 


Kandydat na kierowcę zawodowego, który ukończy kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej po egzaminie państwowym, ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy, jako kierowca zawodowy, wymienić prawo jazdy.

Celem wymiany prawa jest uzyskanie wpisu w prawa jazdy, potwierdzającego ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej prawo jazdy dla kat. C,C+E lub D,D+E oraz badan lekarskich i psychologicznych. W tym celu składamy do wydziału komunikacji kopie dokumentów: świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

 


 

Program kursu:

Program szkolenia zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39b1 ustawy o transporcie drogowym.

Zajęcia kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmują:

1) Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

a) Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,

b) Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,

c) Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,

d) Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;

e) Umiejętność zapewnienia bezpiecznego mocowania ładunków w przewozie drogowym rzeczy;

2) Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;

3) Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

4) Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się testem kwalifikacyjnym przed komisją powołaną przez Wojewodę, po którym wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej - cena egzaminu państwowego wliczona została w cenę kursu.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ >>


Testy na kwalifikacę wstępną przyspieszoną: testy.abc-szkolenia.com


 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej nie tylko w formie wykładów:

Kurs na kwalifikację wstępną  przyspieszoną dla zapracowanych. Kurs organizujemy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Pracujesz  w różnych godzinach. A może masz problem z dniami wolnymi. Zorganizujemy Ci kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną w nowoczesnej formie e-learningowej  w naszej sali komputerowej znajdującej się w ośrodku szkolenia.

Uwaga!

Wszyscy kierowcy zobowiązani są przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej wykonać badanie lekarskie i psychologiczne.

Kierowca, który nie ukończy kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i nie uzyska stosownego wpisu do prawa jazdy, nie może wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania wpisu do dokumentu: prawo jazdy.

Prawo jazdy wymienia wydział komunikacji odpowiedni do miejsca zamieszkania.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul Modlińska 6

Cena kursu:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 3300,00 PLN brutto za jedną osobę. Promocja  2999 złotych.

Nowa strona: kwalifikacja wstępna przyśpieszona

Uwaga! Proszę sprawdzić zakładki: usługi i promocje.

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Najczęściej zadawane pytania>>

Na skróty:

Świadectwo kwalifikacji, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, szkolenia okresowe kierowców, kurs ADR dla kierowców - przewóz materiałów niebezpiecznych, prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, prawo jazdy kategorii B+E, prawo jazdy kategorii C+E, prawo jazdy kategorii D, kurs na wózki widłowe, szkolenie tachografy cyfrowe i analogowe, kurs HDS, forum kierowcy zawodowego, testy na kwalifikację wstępną, kurs doradcy ADR, szkolenie stanowiskowe ADR, szkolenia i kursy ADR, cennik kursów i szkoleń, prawo jazdy.