Bezpłatny Parking

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Modlińska 6
03-216 Warszawa

Informacje i zapisy:

Paweł Żuchowski
PL (+48) 502 zaslepka 700 182

Jesteśmy uczestnikiem Programu:

forum abc

 

Kwalifikacja wstępna

- dla kierowców: prawo jazdy kat. „C" lub „D"

Kwalifikacja wstępna:  280 godzin (dni szkolenia dostosowane do państwa potrzeb).

Uczestnicy:

Kandydaci  kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:

1) 10 września 2008 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D ( kierowcy autobusów);

2) 10 września 2009 r. - uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C ( kierowców samochodów ciężarowych);

Kwalifikacja wstępna dotyczy tylko kandydatów na kierowców, którzy zamierzają  podjąć  pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy  przed ukończeniem 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy przed ukończeniem 23 roku życia.

Do pozostałych kierowców stosujemy kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub szkolenie okresowe.


Kierowca, który ukończy kurs kwalifikacji wstępnej i otrzyma świadectwo kwalifikacji zawodowej ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy na stanowisku kierowcy, wymienić prawo jazdy. Celem wymiany prawa jazdy jest uzyskanie wpisu w rubryce 12 prawa jazdy, potwierdzającego ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie prawo jazdy kat. C,C+E lub D,D+E oraz badań lekarskich i psychologicznych. W tym celu do wydziału komunikacji składamy kopie dokumentów:
świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

 


Wymagania dla uczestników kursu:

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

1) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo

b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, lub

2) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
Przepis o przeciwwskazaniach zdrowotnych i psychologicznych wchodzi w  życie z dn. 19.01.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151).

- oraz posiada ważne prawo jazdy ( dowolnej kategorii )


Program kursu:

Program szkolenia zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39b1 ustawy o transporcie drogowym.

Zajęcia obejmują:

1) Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:

a) Znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,

b) Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,

c) Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,

d) Umiejętność zapewniania bezpieczeństwa pasażerom;

e) Umiejetność prawidłowego mocowania ładunków;

2) Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego;

3) Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska;

4) Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

 


 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ >>>


Testy kwalifikacja wstępna >>>

 

 

 

 


 

Informacja:

Nowa strona: kwalifikacja wstępna

Paweł Żuchowski

tel. 502-700-182

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Modlińska 6

Cena:

Kwalifikacja wstępna: 5700,00 PLN brutto za jedną osobę. 

Uwaga! Proszę sprawdzić zakładki: usługi i promocje.

Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Najczęściej zadawane pytania>>

Na skróty:

Świadectwo kwalifikacji, kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, szkolenia okresowe kierowców, kurs ADR dla kierowców - przewóz materiałów niebezpiecznych, prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, prawo jazdy kategorii B+E, prawo jazdy kategorii C+E, prawo jazdy kategorii D, kurs na wózki widłowe, szkolenie tachografy cyfrowe i analogowe, kurs HDS, forum kierowcy zawodowego, testy na kwalifikację wstępną, kurs doradcy ADR, szkolenie stanowiskowe ADR, szkolenia i kursy ADR, cennik kursów i szkoleń, prawo jazdy.